delavstvo(lastnost osebnosti)

PROLETARIAT

Opis gesla: 
DELAVSKI RAZRED V KAPITALIZMU
Predlog za izbris: 

LAJOS KASAK

Opis gesla: 
MAĐ. DELAVSKI PESNIK

BELOJANIS

Opis gesla: 
NIKOS - 1915-1952-GRŠKI DELOVSKI VODITELJ IN KOMISAR

TANC

Opis gesla: 
ANTON; ČULKOVSKI-1887-1947-SLOVENSKI DELAVSKI PESNIK

SVERDLOV

Opis gesla: 
JAKOV; 1885-1919-RUSKI DELAVSKI VODJA

SOVJET

Opis gesla: 
NAJVIŠJI ORGA OBLASTI; DELAVSKI, KMEČKI IN VOJAŠKI SVETI V NEKDANJI RUSIJI

FRUNZE

Opis gesla: 
MIHAIL; 1885-1925-RUSKI DELAVSKI VODJA IN VOJAK

DUCLOS

Opis gesla: 
JACQUES; 18969-1975-FRANCOSKI DELAVSKI VODJA

ŽELEZNIKAR

Opis gesla: 
SLOVENSKI DELAVSKI ORGANIZATOR (FRANC)

SVERDLOV

Opis gesla: 
RUSKI DELAVSKI VODITELJ, JAKOV

LASSALLE

Opis gesla: 
NEMŠKI DELAVSKI POLITIK,FILOZOF FERDINAND
Predlog za izbris: 

KASSAK

Opis gesla: 
MADŽARSKI DELAVSKI PESNIK, PRIPOVEDNIK, KOMUNIST, LAJOS

GOULART

Opis gesla: 
BRAZILSKI DELAVSKI POLITIK, JOAO

ELAS

Opis gesla: 
GRŠKI DELAVSKI VODITELJ (NIKOS BELOJANIS)

DUCLOS

Opis gesla: 
FRANCOSKI DELAVSKI VODITELJ, JACQUES

DUCLOS

Opis gesla: 
FRANCOSKI DELAVSKI VODITELJ JACQUES

CASAL

Opis gesla: 
JULIAN, DELAVSKI KUBANSKI PESNIK, PISATELJ, LIRIKA

BELOJANIS

Opis gesla: 
GRŠKI DELOVSKI VODITELJ NIKOS

BELOJANIS

Opis gesla: 
GRŠKI DELAVSKI VODITELJ ELASA, NIKOS
Subscribe to RSS - delavstvo(lastnost osebnosti)