feničan(pripadnost)

MOLOH

Opis gesla: 
FENIČANSKI RITUAL ŽRTVENEGA SEŽIGANJA PRVOROJENCEV V ČAST BOGA OGNJA IN VOJNE

AGENOR

Opis gesla: 
FENIČANSKI KRALJ, OJDIPOV PRADED, OČE EVROPE IN KADMOSA

MELKART

Opis gesla: 
FENIČANSKI NACIONALNI BOG TRGOVINE

BELCEBUB

Opis gesla: 
FENIČANSKI BOG

BAAL

Opis gesla: 
FENIČANSKI BOG ZEMLJE, BOG ZAHODNIH SEMITOV, BEL

AGENOR

Opis gesla: 
FENIČANSKI KRALJ V SIDOMU, OJDIPOV PRADED, PRAOČE FENIČANOV, KADMOSOV OČE
Subscribe to RSS - feničan(pripadnost)