OKORN

Ostali opisi
Opis gesla: 
SLOVENSKI IGRALEC, (MARKO)
Predlog za izbris: