OHM

Ostali opisi
Opis gesla: 
NEMŠKI FIZIK (GEORG SIMON, 1789-1854)
Predlog za izbris: