AS

Opis gesla: 
TON A, ZNIŽAN ZA POL TONA
Ostali opisi