KANAL

Opis gesla: 
VODNI PREKOP, VODNA POT
Ostali opisi
Predlog za izbris: