TALEC

Opis gesla: 
OSEBA, KI DOLOČENA ZA POVRAČILO ŽRTEV
Ostali opisi
Predlog za izbris: