GR

Opis gesla: 
OKRAJŠAVA ZA GRŠKI
Ostali opisi
Predlog za izbris: