NAOKNICA

Opis gesla: 
PRIPRAVA NA ZUNAJI STRANI OKNA ZA ZATEMNJEVANJE
Ostali opisi
Predlog za izbris: