PLOSK

Opis gesla: 
UDAREC Z DLANJO OB DLAN
Ostali opisi
Predlog za izbris: