KULTURA

Opis gesla: 
CELOTA MATERIALNIH IN NEMATERIALNIH STVARITEV ČLOVEŠKE DRUŽBE
Ostali opisi
Predlog za izbris: