JOD

Opis gesla: 
KEMIČNI ELEMENT IZ SKUPINE HALOGENIH PRVIN
Ostali opisi
Predlog za izbris: