EMPIRIK

Opis gesla: 
ZNASTVENIK, KI UPORABLJA EMPIRIČNO METODO
Ostali opisi
Predlog za izbris: