ŠTERN

Opis gesla: 
ANATOL, IGRALEC IN BIBILOTEKAR
Ostali opisi
Predlog za izbris: