HERTZ

Ostali opisi
Opis gesla: 
NEMŠKI FIZIK (GUSTAV LUDWIG)
Predlog za izbris: