PLAČILO

Opis gesla: 
ZASLUŽEK ZA DELO
Ostali opisi
Predlog za izbris: