KRAKOV

Opis gesla: 
DRUGO NAJVEČJE MESTO NA POLJSKEM TER GLAVNO MESTO MALOPOLJSKEGA VOJVODSTVA
Ostali opisi
Predlog za izbris: