POSLANEC

Opis gesla: 
ČLAN DRŽAVNEGA ZBORA
Ostali opisi
Predlog za izbris: