3K - Letni časi v križankah - poletje

BesedaOpis

Komentarji

Zap. št. 49
Stran 42
Datum izida 20. Junij 2019
Poslati do 19. September 2019
OGRADA, PRAMEN, REBULA, AB, ŠG, SEJMAR, SUKNARNA, EGS, SIPA, SLAM, GOLITEV, PULI, ORADE, PLENIČKA, ISKRA, LARI, VN, SK, KVAS, TRNEK, TIPO, OV, BARAKA, LIMONADAR, DER, DESET, NIKI, VRČ, SVETINJA, STOJA, PIK, PRUS, TRZIN
Geslo SP V PLAVANJU