Dnevnik - petkova križanka

BesedaOpis

Komentarji

Zap. št. 28
Stran 26
Datum izida 12. Julij 2019
Poslati do 31. Julij 2019
EDVARD, BRST, FONT, MARMOR, LEPOPISJE, ELBA, SLANA, ELIOT,
RJA, FIAT, JEČARKA, ŠŠ, SENIORAT, TINA/MRAK, ELA, UČINEK,
AVION, ŽLIKROF, CAR, OTOK, AJSHIL, VANDAL, NIKO, BUL, ŽICA,
AUSTEN, RR, ABAK, KADIS, TAN, ŽAL, RE, ADAMIT, ŽARKOVJE,
IZIDA, OMAKA, ČAČAČA, JESENJE, KORČE, ALEN, ANTRAKS, ARNIK,
KEKS
Geslo TINA MRAK