VELIKO SLANO JEZERO

Opis gesla: 
JEZERO BREZ ODTOKA V MORJE V UTAHU V ZDA
Ostali opisi
Predlog za izbris: