INSTRUMENTATORKA

Opis gesla: 
STROKOVNO USPOSOBLJENA POMOČNICA, KI PRIPRAVLJA IN PODAJA ZDRAVNIKU INSTRUMENTE
Ostali opisi
Predlog za izbris: