GEIGER

Ostali opisi
Opis gesla: 
NEMŠKI FIZIK (HANS, 1882-1945)
Predlog za izbris: