AS

Opis gesla: 
ZNIŽANI TON A
Ostali opisi
Predlog za izbris: