AALE

Ostali opisi
Opis gesla: 
NORVEŠKI FILOZOF, ANATHON
Predlog za izbris: 

Komentarji

Pravilno je AALL.