KAPISTRAN

Ostali opisi
Opis gesla: 
ITALIJANSKI FRANČIŠKAN, ZAGOVRNIK KRIŽARSKE VOJNE PROTI TURKOM, IVAN
Predlog za izbris: