POLKE

Ostali opisi
Opis gesla: 
NEMŠKI SLIKAR IN FOTOGRAF (SIGMAR)
Predlog za izbris: