OPERATOR

Ostali opisi
Opis gesla: 
SIMBOL ZA RAČUNSKO OPERACIJO
Kategorije: 
Predlog za izbris: 

Komentarji

v matematiki je logični operator predpis, ki dani količini določi neko količino