RED

Opis gesla: 
OZNAČBA ZA ŠOLSKO OCENO
Ostali opisi