JAT

Opis gesla: 
33.ČRKA STAROSLOVANSKE ABECEDE,CIRILSKE AZBUKE
Ostali opisi
Predlog za izbris: