ASIMPTOTA

Opis gesla: 
PREMICA KI SE PRIBLIŽUJE KRIVULJI NE DA BI JO DOSEGLA
Ostali opisi
Predlog za izbris: