ŠALAMALEJHAM

Opis gesla: 
SALOMON ROBIDOVIČ -1859-1940-FRANCOSKI PESNIK
Ostali opisi