ZYGMUNT KRASINSKI

Opis gesla: 
POLJSKI ROMANTIČNI PESNIK
Ostali opisi