JANEZ LENASSI

Ostali opisi
Opis gesla: 
SLOVENSKI KIPAR
Predlog za izbris: 
Izbriši