FRANC EKAR

Ostali opisi
Opis gesla: 
NEKDANJI KRANJSKI ALPINIST,PRVI MOŽ SLOVENSKIH PLANINCEV
Predlog za izbris: