ČERNE

Ostali opisi
Opis gesla: 
SLOVENSKI GEOGRAF (ANDREJ)
Predlog za izbris: