TOLMAČ

Ostali opisi
Opis gesla: 
RAZLAGALEC,PREVAJALEC, KDOR SE POKLICNO UKVARJA S PREVAJANJEM POGOVOROV
Predlog za izbris: