PATRICIJ

Ostali opisi
Opis gesla: 
STARORIMSKI ARISTOKRAT, PLEMIČ V ANTIČNEM RIMU
Predlog za izbris: