NIT

Opis gesla: 
SUKANEC, ŠIVILNO SREDSTVO S KATERIM SE KAJ ZAŠIJE
Ostali opisi
Predlog za izbris: