BRATOŽ

Opis gesla: 
SLOVENSKI PARTIZANSKI PISEC, HINKO OKI
Ostali opisi