DOLNIČAR

Ostali opisi
Opis gesla: 
SLOVENSKI PRAVNIK, ZGODOVINAR IN KRONIST (JANEZ GREGOR, 1655-1719)
Predlog za izbris: