ZIP

Opis gesla: 
PREMIK TEL SEM TER TJA GOR DOL OKROG SVO
Ostali opisi
Predlog za izbris: 
Izbriši