SESTERCIJ

Opis gesla: 
STARORIMSKI NOVEC, PRVOTNO SREBERNIK
Ostali opisi