RILKE

Ostali opisi
Opis gesla: 
AVSTRIJSKI LIRIK, PESNIK IN PISATELJ RAINER MARIA
Predlog za izbris: