RES

Ostali opisi
Opis gesla: 
SLOVENSKI ZGODOVINAR, ALOJZIJ
Predlog za izbris: 
Izbriši

Komentarji

3x vnešeno.